KLEDMEDIA : เช่าจอ led, เช่าจอแอลอีดี, ขายจอ led
back

เช่าจอ LED_คอนเสิร์ต Boney M Live In BKK

เช่าจอ LED_คอนเสิร์ต Boney M Live In BKK

เช่าจอLED_KLEDMEDIAalt

Concert Boney M Live In BKK
INDOOR PH5 : 4.80 x 8.64 เมตร (จอกลาง)
INDOOR PH5 : 1.92 x 4.80 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 1.92 x 3.84 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 2.88 x 4.32 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
สถานที่ : Bitech Bangna Hall105

เช่าจอLED_KLEDMEDIAalt
Concert Boney M Live In BKK
INDOOR PH5 : 4.80 x 8.64 เมตร (จอกลาง)
INDOOR PH5 : 1.92 x 4.80 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 1.92 x 3.84 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 2.88 x 4.32 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
สถานที่ : Bitech Bangna Hall105
เช่าจอLED_KLEDMEDIAalt
Concert Boney M Live In BKK
INDOOR PH5 : 4.80 x 8.64 เมตร (จอกลาง)
INDOOR PH5 : 1.92 x 4.80 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 1.92 x 3.84 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 2.88 x 4.32 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
สถานที่ : Bitech Bangna Hall105
เช่าจอLED_KLEDMEDIAalt
Concert Boney M Live In BKK
INDOOR PH5 : 4.80 x 8.64 เมตร (จอกลาง)
INDOOR PH5 : 1.92 x 4.80 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 1.92 x 3.84 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 2.88 x 4.32 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
สถานที่ : Bitech Bangna Hall105
เช่าจอLED_KLEDMEDIAalt
Concert Boney M Live In BKK
INDOOR PH5 : 4.80 x 8.64 เมตร (จอกลาง)
INDOOR PH5 : 1.92 x 4.80 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 1.92 x 3.84 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
INDOOR PH5 : 2.88 x 4.32 เมตร (จอข้างซ้าย-ขวา)
สถานที่ : Bitech Bangna Hall105

เช่าจอ LED ราคาถูก บริการประทับใจ การันตีผลงานมากมาย พร้อมให้บริการคุณลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง
#เช่าจอแอลอีดีราคาถูก #เช่าจอLED #INDOOROUTDOOR
#ชุดไฟแสงสีเสียง #งานอีเว้นท์ #งานสัมมนา #ระบบภาพงานแต่งงาน
#งานกิจกรรมต่างๆ #คอนเสิร์ต #เช่าจอเคแอลอีดีมีเดีย #KLEDMEDIA

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

เช่าจอ LED_AGRI Forum 2018 ขอนแก่น
Prev post เช่าจอ LED_AGRI Forum 2018 ขอนแก่น
Leave a comment

เช่าจอ LED รายละเอียดจอ : ประเภท INDOOR PH3 SIZE :  4.5×8 (1DISPLAY) , 2×4 (2DISPALYS) ,…

เช่าจอ LED_งาน EASECOX
Next post เช่าจอ LED_งาน EASECOX
Leave a comment

เช่าจอ LED รายละเอียดจอ : ประเภท INDOOR PH3 SIZE :  4×7.5 (1DISPLAY) , 2x4 (2displays) สถานที่…